राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय।

राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय।

दुमका: राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। नव निर्वित प्रशासनिक भवन के फेज 2 का उद्घाटन किया।

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *